چهارشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۷

یک ناشناس نوشته من میخونم بازم بنویسید. چقدر جالب نه؟ چقدر همه ما عمری منتظر اتفاقات عجیب  مهیج هستیم. یک ناشناس
که بگه بازم بنویسید . خوب حالا سوال اینه از کجا بنویسم؟.