جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

دیشب برای اولین بار خوابت رو دیدم.هیچوقت تا این حد عشق رو تجربه نکرده بودم.

هیچ نظری موجود نیست: