جمعه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۱

لحظه به لحظه که به زمان موعد نزدیک میشویم، هجم شادی،امید،ترس و عشق من هم بزرگتر میشود.

هیچ نظری موجود نیست: