چهارشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۱

پیشرفت در آشپزی

حلوا درست کردم یک هفته پیش .هنوز که هنوز هرجای خونه میرم یک کمی آرد می بینم.از حمام گرفته تااتاقهای خواب.
خوب حلوایی که سه بار درست کنی و دو بارش آردش بسوزه و دور بریزی و دفعه سومش هم فقط خودت بتونی بخوری
همینه دیگه!

هیچ نظری موجود نیست: