شنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۱

ما سیاهی لشگرها

هی به عکسهایی که برام میفرسته و یا شر میکنه نگاه می کنم و به خودم میگم:بسیاری ازما همون اول اولش سیاهی لشگر بودیم !

هیچ نظری موجود نیست: